Gafin Morgan

Ymgynghorydd Podiatrig

Ymgynghorydd Podiatrig

Gwyddonydd Siartredig

Sonograffydd CYG

Fi yw'r ymgynghorydd cofrestredig GIG cyntaf yng Nghymru ar ôl cyflwyno portffolio ymgynghorol. Fy meysydd arbenigol yw Chwaraeon a pherfformiad, adfer ôl-drawma, rheoli tendonau cymhleth, uwchsain diagnostig ac ymyriadol. Rwyf hefyd yn addysgwr ac arholwr uwchsain diagnostig ac ymyriadol. Mae gen i bortffolio ymchwil gweithredol

Cydweithio gydag Ymgynghorydd Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Ymgynghorwyr Orthopedig a Ffisiotherapyddion.

Services: UTC, Gait Analysis, Diagnostic Ultrasound, Ultrasound Guided injections.

Blynyddoedd yn ymarferol

26

Cyhoeddiadau Cyfnodolyn

4

Mesur Claf CARE

98%

New Clinic at Keir Hardie University Health Park, Merthyr Tydfil
cyCymraeg